Miten UL-standardi vaikuttaa ohjauskeskuksen suunnitteluun?

Makronilla projekti-insinööri Jarno Viikisalo on perehtynyt UL 508A -standardin vaatimuksiin. ”Oikeanlaiset komponenttivalinnat ovat erittäin tärkeitä”, Jarno kertoo.

UL-hyväksytyn keskuksen sähkösuunnittelu vaatii tarkkaa perehtymistä standardiin

Yhdysvaltain markkinoilla käytössä oleva standardi UL 508A (Industrial Control Panels) koskee teollisuuden ohjauskeskuksien sähköturvallisuutta. Standardi vaikuttaa niin ohjauskeskuksen sähkösuunnitteluun sen joka vaiheessa kuin valmistukseen ja tarkastukseen. Kanadassa vastaava standardi on CSA C22.2.

Mitä tulee tietää, kun keskuksen suunnittelu aloitetaan?

 

Jarno Viikisalo, sähkösuunnittelija

Makronilla projekti-insinööri Jarno Viikisalo on perehtynyt UL 508A- ja CSA C22.2 ‑standardien vaatimuksiin. ”Ohjauskeskuksen suunnittelussa kriittisiä ovat oikeanlaiset komponenttivalinnat”, Jarno kertoo. Valintaa ohjaa se, että komponentilta vaaditaan UL-hyväksyntä, joka koskee komponentin käyttöä juuri kyseisessä kohdassa virtapiiriä. Myös johtimilla on oma AWG-koodistonsa.

UL-hyväksytyn keskuksen suunnittelun lähtökohdaksi tarvitaan muun muassa tietoa käytettävästä jännitteestä, suurimman moottorin virrasta tai suurimmasta lämmityksestä sekä käyttöpaikasta. Käyttöpaikka määrittää tarvittavan NEMAn laatiman TYPE-kotelointiluokan, jota käytetään Pohjois-Amerikassa, IEC-standardissa olevan IP-luokituksen sijaan. Myös jännitevaihtoehdot poikkeavat eurooppalaisista. Lähtötietojen perusteella voimme valita sopivat UL-luokitellut komponentit valmistettavaan keskukseen.

Ohjauskeskukset suunnitellaan turvallisiksi

Keskuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon mm. johtimien taivutuksiin tarvittava tila, joka näkyy väljempänä komponenttien asetteluna. Valmistuksessa noudatetaan UL-keskuksen valmistukseen laadittuja työohjeita, ja tarkastukseen on määritetty omat prosessinsa. Valmiiseen keskukseen kiinnitetään tyyppikilpi, jossa on standardin määräämät tiedot, sekä tarvittavat varoitusmerkit.

Keskuksen tiedot on tarkasti dokumentoitu

UL-standardi asettaa tiukat vaatimukset tuotteen jäljitettävyydelle ja dokumentaatiolle. Jokaisella kaapilla on oma yksilöity valmistusnumeronsa, joka näkyy tuotteeseen kiinnitettävästä UL-tarrasta. Dokumentoinnin vaatimus vaikuttaa myös ohjauskeskuksen valmistusvaiheeseen: kaikkien keskuksen valmistuksessa käytettyjen komponenttien pitää olla jäljitettävissä, johtimia myöten.

Suunnittelijat kehittävät osaamistaan jatkuvasti

Makron on Underwriters Laboratoriesin sertifioima keskusvalmistaja, ja meillä on UL 508A- ja UL-CSA C22.2 -sertifikaatit. Olemme kouluttautuneet standardien vaatimuksiin ja suunnittelu­periaatteisiin sekä syvennämme osaamistamme jatkuvasti. ”UL-standardiin perehtyminen on ollut erittäin mielenkiintoinen, uudenlainen haaste”, Jarno Viikisalo kertoo.

 

UL-hyväksytyt keskukset Makronilta ›

Haluatko tutustua tarkemmin automaatiopalveluihimme? Voit perehtyä aiheeseen kotisivuillamme.

Lue lisää Makronin automaatiopalveluista ›