Miten UL-standardi vaikuttaa ohjauskeskuksen suunnitteluun?

UL-standardin vaatimukset poikkeavat lähes kauttaaltaan Euroopassa käytettävistä standardeista. Oikeanlaiset komponenttivalinnat ovat erittäin tärkeitä.

eng-flagIn English 

UL-hyväksytyn keskuksen sähkösuunnittelu vaatii tarkkaa perehtymistä standardiin

Yhdysvaltain markkinoilla käytössä oleva standardi UL 508A (Industrial Control Panels) koskee teollisuuden ohjauskeskusten sähköturvallisuutta. Standardi vaikuttaa niin ohjauskeskuksen sähkösuunnitteluun sen joka vaiheessa kuin valmistukseen ja tarkastukseen. Kanadassa vastaava standardi on CSA C22.2.

Jos tuote on alun perin suunniteltu Euroopan markkinoille, Pohjois-Amerikan toimituksia varten ohjauskeskuksen sähködokumentaatio on tarkastettava kokonaisuudessaan. Jokaisen komponentin on oltava UL-hyväksytty juuri kyseisessä virtapiirin kohdassa.

UL Listed -merkki ohjauskeskuksessa

Suunnittelun lähtötiedot

Lähtötietojen perusteella pystymme valitsemaan sopivat UL-luokitellut komponentit valmistettavaan keskukseen. Näillä tiedoilla päästään alkuun komponentti­valinnoissa:

  • jännite: Yhdysvalloissa 120 / 208 / 480 / 600 V
  • verkon taajuus: Yhdysvalloissa yleensä 60 Hz
  • suurimman moottorin virta
  • käyttöpaikka: ulkona vai sisällä, kosteuden ja pölyn aiheuttamat vaatimukset suojaus­luokitukselle (NEMA)

Ohjauskeskukset suunnitellaan turvallisiksi

Keskuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon mm. johtimien taivutuksiin tarvittava tila, joka näkyy väljempänä komponenttien asetteluna. Valmistuksessa noudatetaan UL-keskuksen valmistukseen laadittuja työohjeita, ja tarkastukseen on määritetty omat prosessinsa. Valmiiseen keskukseen kiinnitetään tyyppikilpi, jossa on standardin määräämät tiedot, sekä tarvittavat varoitusmerkit.

Keskuksen tiedot on tarkasti dokumentoitu

UL-standardi asettaa tiukat vaatimukset tuotteen jäljitettävyydelle ja dokumentaatiolle. Jokaisella kaapilla on oma yksilöity valmistus­numeronsa, joka näkyy tuotteeseen kiinnitettävästä UL-tarrasta. Dokumentoinnin vaatimus vaikuttaa myös ohjaus­keskuksen valmistus­vaiheeseen: kaikkien keskuksen valmistuksessa käytettyjen komponenttien pitää olla jäljitettävissä, johtimia myöten.

Suunnittelijat kehittävät osaamistaan

Makron on Underwriters Laboratoriesin sertifioima keskus­valmistaja, ja meillä on UL 508A- ja UL-CSA C22.2 -sertifikaatit. Olemme kouluttautuneet standardien vaatimuksiin ja suunnittelu­­periaatteisiin sekä syvennämme osaamistamme jatkuvasti.

UL-hyväksytyt keskukset Makronilta ›